آیا راه حل های شما برای موج بعدی جنبش اجتماعی آماده است یا هنوز در ساحل نشسته اید؟ ایجاد و ارتقا راه حل های کسب و کار خود را با سرویس های اجتماعی در سطح سازمانی در Yammer آغاز کنید.

سرفصل:

 • مقدمه
 • Yammer چیست؟
 • پیش نیاز ها
 • شروع کار
 • سرویس های Yammer
 • معرفی REST API
 • مدیریت  API JSON Data
 • دسترسی و احراز هویت
 • احراز هویت کاربران
 • پیام ها
 • کار با پیام ها
 • نوتیفیکیشن ها و پیشنهادات
 • کار با نوتیفیکیشن ها و پیشنهادات
 • جستجو و تکمیل خودکار
 • کار با جستجو و تکمیل خودکار (نسخه ی نمایشی)
 • مراحل بعدی
 • منابع اضافی