در این دوره با نحوه ایجاد پروژه  ASP.NET MVC و نحوه افزودن کلاس کنترلر، View class و Model class در پروژه آشنا می شوید.

سرفصل:

 • مقدمه
 • ایجاد اپلیکیشن MVC (نسخه ی نمایشی)
 • ساختار فایل راه حل MVC
 • اولین اجرای اپلیکیشن MVC (نسخه ی نمایشی)
 • ایجاد اولین کنترلر (نسخه ی نمایشی)
 • Views
 • ایجاد اولین View (نسخه ی نمایشی)
 • ایجاد صفحه طرح بندی (نسخه ی نمایشی)
 • گرفتن اطلاعات از کنترلر به View (نسخه ی نمایشی)
 • ایجاد یک مدل و انتقال اطلاعات از مدل به View (نسخه ی نمایشی)
 • ایجاد ASPX View (نسخه ی نمایشی)