برای بهبود واکنش گرایی اپلیکیشن، اولین باری که کاربر به یک مسیر داده شده دسترسی پیدا می کند ما می توانیم فایل های جاوا اسکریپت و CSS را کوچکتر کنیم و آنها را با یکدیگر تلفیق کنیم تا تعداد درخواست های ساخت صفحه را کاهش دهیم. در این دوره با نحوه پیاده سازی Bundling و Minification برای اپلیکیشن آشنا می شوید.

سرفصل:

  • مقدمه
  • Bundling و مزایای آن
  • Minification و مزایای آن
  • افزودن Bundling و Minification
  • استفاده از CDN
  • ملاحظات Bundling