زبان برنامه نویسی سی شارپ می تواند برای ساخت بسیاری از انواع اپلیکیشن ها و کامپوننت ها برای سیستم عامل های مختلف استفاده شود. در این دوره با نحوه استفاده از سی شارپ برای ایجاد Windows Store apps و Windows Phone apps و  PowerShell commandlets و سایر انواع اپلیکیشن ها که همگی در محیط Visual Studio ایجاد می شوند.

سرفصل:

 • مقدمه
 • کتابخانه کلاس قابل حمل
 • اپلیکیشن Console
 • PowerShell Commandlet
 • Windows Forms Application
 • اپلیکیشن WPF
 • اپلیکیشن Silverlight
 • Windows Phone App
 • Windows Store App
 • Windows Service
 • اپلیکیشن ASP.NET
 • دیگر انواع کامپوننت ها
 • خلاصه