آموزش پیشنهادی فرادرس

آموزش تنظیمات اپلیکیشن سی شارپ

دسته بندی ها: دات نت (NET.) ، آموزش های WintellectNOW ، آموزش سی شارپ | C#.NET

هنگامی که برنامه ها مستقر  و یا حتی زمانی که آنها در محیط های مختلف تست می شوند، هزینه ساز و ناکارآمد است که تنها برای اصلاح رفتارهای ساده مجددا  آنها را کامپایل یا مستقر کنیم. تنظیمات اپلیکیشن راه حلی را با تنظیمات پیکربندی کپسوله شده در فایل های پیکربندی ارائه می دهد. این ویدئو فایل های پیکربندی برای EXE ها و برنامه های وب را معرفی می کند و شامل تنظیمات برنامه، تنظیمات کاربر و پیکربندی سفارشی می شود.

سرفصل:

 • مقدمه
 • انگیزه
 • پیکربندی برای اپلیکیشن EXE
 • AppSettings
 • AppSettings جدید
 • ConnectionStrings
 • Web.config
 • CloudConfigManager
 • ApplicationSettings
 • UserSettings
 • کلاس های پیکربندی سفارشی
 • خلاصه
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
C# Application Settings Publisher:WintellectNOW Author:Colin Melia Duration:00:46:49

Once applications are deployed or even when they’re being tested in different environments, it's costly and inefficient to have to recompile and redeploy them just to modify simple behaviors. Application settings provide a solution by allowing configuration settings to be encapsulated in configuration files. This video introduces configuration files for EXEs and Web applications, and covers application settings, user settings, and custom configuration.
00:00:00 - Introduction
00:00:34 - Motivation
00:02:17 - Config for EXE applications
00:04:00 - AppSettings
00:06:41 - New AppSettings
00:08:26 - ConnectionStrings
00:10:30 - Web.config
00:18:37 - CloudConfigManager
00:24:26 - ApplicationSettings
00:28:10 - UserSettings
00:33:22 - Custom Configuration classes
00:45:56 - Summary

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس