هنگامی که برنامه ها مستقر  و یا حتی زمانی که آنها در محیط های مختلف تست می شوند، هزینه ساز و ناکارآمد است که تنها برای اصلاح رفتارهای ساده مجددا  آنها را کامپایل یا مستقر کنیم. تنظیمات اپلیکیشن راه حلی را با تنظیمات پیکربندی کپسوله شده در فایل های پیکربندی ارائه می دهد. این ویدئو فایل های پیکربندی برای EXE ها و برنامه های وب را معرفی می کند و شامل تنظیمات برنامه، تنظیمات کاربر و پیکربندی سفارشی می شود.

سرفصل:

 • مقدمه
 • انگیزه
 • پیکربندی برای اپلیکیشن EXE
 • AppSettings
 • AppSettings جدید
 • ConnectionStrings
 • Web.config
 • CloudConfigManager
 • ApplicationSettings
 • UserSettings
 • کلاس های پیکربندی سفارشی
 • خلاصه