پیشنهاد فرادرس

آموزش دسترسی به سرویس ASMX و WCF در سی شارپ

دسته بندی ها: آموزش WCF ، آموزش سی شارپ | C#.NET ، آموزش های WintellectNOW ، دات نت

در سال های اخیر، شرکت ها از اینترنت و ساخت وب سرویس ها با مدل ASMX ASP.NET و اخیرا بنیاد ارتباطات ویندوز (WCF) بهره برده اند. در این ویدئو، ما نگاهی به نحوه اتصال و استفاده از این سرویس ها از سی شارپ می کنیم.

سرفصل:

 • مقدمه
 • Soap Proxy Client to ASP.NET ASMX SOAP Service
 • Timeouts
 • مدیریت استثناها
 • الگوی Async
 • لغو درخواست ها
 • تقاضاهای همزمان
 • کوکی ها
 • Refactoring
 • UserAgent
 • احراز هویت
 • تغییر مسیر و پروکسی
 • هدرهای سفارشی
 • WCF Client
 • WCF Client to ASP.NET ASMX SOAP Service
 • UserAgent
 • احراز هویت
 • Timeouts
 • مدیریت استثناها
 • الگوی Async
 • کوکی ها
 • درخواست های همزمان
 • پروکسی و هدرها
 • WCF Client to WCF Service
 • انتقال استثنا با FaultException
 • رابط کانال WCF به سرویس WCF
 • الگوی Async
 • خلاصه
C# ASMX and WCF Service Access Publisher:WintellectNOW Author:Colin Melia Duration:01:10:00

In recent years, companies have been embracing the Internet and building Web services using ASP.NET's ASMX model and, more recently, Windows Communication Foundation (WCF). In this video, we take a look at how to connect to and consume these services from C#.
00:00:00 - Introduction
00:01:22 - Soap Proxy Client to ASP.NET ASMX SOAP Service
00:07:51 - Timeouts
00:08:27 - Handling Exceptions
00:09:42 - Async Pattern
00:12:29 - Cancelling Requests
00:14:31 - Concurrent Requests
00:15:29 - Cookies
00:19:55 - Refactoring
00:21:19 - UserAgent
00:22:45 - Authentication
00:27:33 - Redirect and Proxy
00:28:26 - Custom Headers
00:28:55 - WCF Client
00:29:04 - WCF Client to ASP.NET ASMX SOAP Service
00:33:50 - UserAgent
00:35:22 - Authentication
00:38:31 - Timeouts
00:39:03 - Handling Exceptions
00:40:16 - Async Pattern
00:42:26 - Cookies
00:43:40 - Concurrent Requests
00:44:04 - Proxy and Headers
00:44:52 - WCF Client to WCF Service
00:49:30 - Exception Passing with FaultException
00:58:35 - WCF Channel Interface to WCF Service
01:06:28 - Async Pattern
01:09:36 - Summary

پیشنهاد فرادرس

captcha