در سال های اخیر، شرکت ها از اینترنت و ساخت وب سرویس ها با مدل ASMX ASP.NET و اخیرا بنیاد ارتباطات ویندوز (WCF) بهره برده اند. در این ویدئو، ما نگاهی به نحوه اتصال و استفاده از این سرویس ها از سی شارپ می کنیم.

سرفصل:

 • مقدمه
 • Soap Proxy Client to ASP.NET ASMX SOAP Service
 • Timeouts
 • مدیریت استثناها
 • الگوی Async
 • لغو درخواست ها
 • تقاضاهای همزمان
 • کوکی ها
 • Refactoring
 • UserAgent
 • احراز هویت
 • تغییر مسیر و پروکسی
 • هدرهای سفارشی
 • WCF Client
 • WCF Client to ASP.NET ASMX SOAP Service
 • UserAgent
 • احراز هویت
 • Timeouts
 • مدیریت استثناها
 • الگوی Async
 • کوکی ها
 • درخواست های همزمان
 • پروکسی و هدرها
 • WCF Client to WCF Service
 • انتقال استثنا با FaultException
 • رابط کانال WCF به سرویس WCF
 • الگوی Async
 • خلاصه