توسعه دهندگان اصلی کتابخانه استاندارد با یک چالش مواجه شدند: آیا می توانستند آرایه های درونی خود را با کلاس های جدید مجموعه ای که طراحی می کردند سازگار کنند؟ آنها این چالش را به شیوه ای خلاقانه حل کردند و سومین روش نوشتن کد سی پلاس پلاس را با پیوستن به برنامه نویسی رویه ای و OO با برنامه نویسی generic معرفی کرد.

سرفصل:

  • مقدمه
  • آرایه ها آبجکت نیستند
  • برنامه نویسی generic و OO
  • ایجاد تابع Generic
  • برنامه نویس Generic و STL
  • STL Generics
  • نتیجه