در این دوره با نحوه استفاده از ابزارها در Visual Studio جهت ایجاد تست واحد برای پروژه های سی شارپ آشنا خواهید شد.

سرفصل:

  • مقدمه
  • ایجاد و استفاده از تست پایه
  • نوشتن تست ها با Microsoft Unit Test Framework
  • نوشتن مبتنی بر تست
  • Assertions
  • ویژگی های Test Explorer
  • استفاده از Code Coverage
  • تست مبتنی بر داده
  • ایزوله کردن کد با استفاده از تزریق وابستگی، Stubs و Shims
  • خلاصه