هنگامی که مسئولیت ها را به کلاس ها در لایه های مختلف منتقل می کنیم، این کار را با این هدف انجام می دهیم که بعضی از آنها با سایر لایه ها همکاری خواهند کرد. در این دوره با انواع تعاملات لایه، توضیح chatty، متدهای finer-grained و chunky، متدهای coarser-grained و نحوه تاثیر آن بر طراحی اپلیکیشن آشنا می شوید.

سرفصل:

  • مقدمه
  • از بین بردن ارتباطات غیر ضروری میان لایه ها
  • تعاملات Chatty و Chunky