در این دوره با معرفی API های متداول PHP، از جمله API های فایل، API های گرافیکی و API های رمزنگاری آشنا می شوید.

سرفصل:

  • مقدمه
  • متغیرهای سرور و پارامترهای خط فرمان
  • ریاضیات PHP
  • فایل ها و سیستم فایل
  • گرافیک و فشرده سازی
  • ایمیل و رمزگذاری
  • نتیجه