این امکانات قدرتمند XAML به توسعه دهندگان اجازه می دهد تا ظاهر کنترل های استاندارد را از طریق ساخت درخت های بصری و ایجاد تغییرات از طریق Visual State Manager تطبیق پذیر دوباره طراحی کنند. در این دوره با شخصی سازی رابط کاربری از دکمه های جایگزین ساده گرفته تا آیتم های منحصر به فرد کنترل و قالب های کنترل tour-de-force برای  ProgressBar و Slider آشنا می شوید.

سرفصل:

  • مقدمه
  • ایجاد دکمه بهتر
  • Visual States و  VSM
  • بررسی قالب های پیش فرض
  • کپی، چسباندن، ویرایش
  •  Modest Templates
  • قالب برای آیتم های کنترل
  • قالب ها – بخش 1 – ProgressBar
  • قالب ها – بخش 2 – Slider