قالب های (Azure Resource Manager (ARM یک ابزار قدرتمند و کارآمد برای استقرار منابع متصل به ابر است. به جای اینکه روزها به صورت دستی یک اپلیکیشن حاوی حساب های ذخیره سازی، VM ها، NIC ها و دیگر زیرساخت ها را مستقر کنید، می توانید آن را در عرض چند دقیق اطمینان حاصل کنید که هر بار به همان شیوه ای قبل استقرار می یابد و تحویل مداوم انجام می شود.

سرفصل:

  • مقدمه
  • درک قالب های ARM
  • ایجاد پروژه ARM
  • آنالیز قالب ARM
  • افزودن منابع به قالب ARM
  • استقرار قالب ARM از Visual Studio
  • تحویل مداوم با قالب های ARM
  • خلاصه