پیشنهاد فرادرس

آموزش ایجاد قالب های Azure Resource Manager در Visual Studio

دسته بندی ها: آموزش های WintellectNOW ، ویژوال استودیو ، آموزش Azure

قالب های (Azure Resource Manager (ARM یک ابزار قدرتمند و کارآمد برای استقرار منابع متصل به ابر است. به جای اینکه روزها به صورت دستی یک اپلیکیشن حاوی حساب های ذخیره سازی، VM ها، NIC ها و دیگر زیرساخت ها را مستقر کنید، می توانید آن را در عرض چند دقیق اطمینان حاصل کنید که هر بار به همان شیوه ای قبل استقرار می یابد و تحویل مداوم انجام می شود.

سرفصل:

  • مقدمه
  • درک قالب های ARM
  • ایجاد پروژه ARM
  • آنالیز قالب ARM
  • افزودن منابع به قالب ARM
  • استقرار قالب ARM از Visual Studio
  • تحویل مداوم با قالب های ARM
  • خلاصه
به این نوشته امتیاز دهید 1 2 3 4 5 بدون امتیاز
Creating Azure Resource Manager Templates in Visual Studio Publisher:WintellectNOW Author:Paul Hacker Duration:00:43:12

Azure Resource Manager (ARM) templates are a powerful and efficient means for deploying connected resources to the cloud. Rather than take days to manually deploy an application comprising storage accounts, VMs, NICs, and other infrastructure, you can deploy it in minutes, ensure that it's deployed the same way every time, and practice continuous delivery. Get a fast start on ARM templates in this demo-filled video from ALM MVP Paul Hacker and learn how to create and use them in Visual Studio.
00:00:00 - Introduction
00:00:55 - Understanding ARM Templates
00:07:10 - Creating an ARM Project (Demo)
00:09:48 - Analyzing an ARM Template (Demo)
00:13:30 - Adding Resources to an ARM Template (Demo)
00:21:21 - Deploying an ARM Template from Visual Studio (Demo)
00:31:34 - Continuous Delivery with ARM Templates (Demo)
00:42:05 - Summary

پیشنهاد فرادرس