در قسمت دوم، با ادغام Bot Framework و FormFlow و زبان درک سرویس های هوشمند (LUIS) و ساخت، تست و انتشار یک ربات آشنا می شوید.

سرفصل:

  • مقدمه
  • Microsoft Bot Framework
  • کانال های پشتیبانی شده
  • مباحث دوره
  • استفاده از فرم ها با FormFlow
  • ادغام Language Understanding Intelligence Services
  • همه ی این موارد در کنار هم
  • خلاصه
  • نکات و ترفندها