PowerShell ابزار انتخابی برای مدیران فناوری اطلاعات مدرن است، زمانی که به جمع آوری داده در محیط ویندوز خود می پردازد. اما بسیاری دیگر به جای استفاده از آن ترجیح می دهند تا گزارشات خود را به صورت دستی انجام داده و copy-paste کنند. در این دوره با نحوه اسکریپت نویسی ایجاد گزارشات الکترونیکی از فایل های متنی ساده در  اسناد کامل Microsoft Word از طریق گزارش های مبتنی بر HTML تعاملی آشنا می شوید.

سرفصل:

  • مقدمه
  • گزارشات متنی ساده
  • گزارشات HTML
  • گزارشات  Microsoft Word
  • خلاصه