شما می توانید PowerShell را با نوشتن cmdlets گسترش دهید. نحوه نوشتن cmdlets را در #C  و نحوه قرار دادن کتابخانه حاصل در یک ماژول PowerShell، به همراه راهنمای به روزرسانی را یاد خواهید گرفت.

سرفصل:

  • مقدمه
  • نوشتن cmdlets در #C
  • افزودن فرمت سفارشی
  • افزودن Updatable” Help”
  • خلاصه