در این دوره با نحوه ایجاد PowerShell cmdlet با استفاده از توابع پیشرفته پاورشل آشنا شوید.

سرفصل:

  • مقدمه
  • ایجاد تابع پاورشل
  • تبدیل به تابع پیشرفته
  • ایجاد ماژول اسکریپت
  • افزودن فرمت سفارشی
  • ایجاد Module Manifest
  • خلاصه