در این ویدئو با یک پلتفرم جدید گردش کار در شیرپوینت و ابزارهایی برای ایجاد گردش کار آشنا می شوید. همچنین نحوه ایجاد گردش کار در Visio 2013، ایمپورت آن به SharePoint Designer 2013 و استفاده از graphical workflow designer جدید، ایجاد WCF data Service برای نمایش داده ها از پایگاه داده SQL Server و فراخوانی آن برای به روز رسانی متادیتا سند در یک کتابخانه آشنا خواهید شد.

سرفصل:

 • مقدمه
 • پیش نیازها
 • ویژگی های جدید گردش کارهای شیرپوینت 2013
 • کار با Business Analyst برای ایجاد گردش کار
 • ایجاد گردش کار در Visio 2013
 • بازکردن دیاگرام Visio در SharePoint Designer 2013
 • ایجاد گردش کارها در SharePoint Designer 2013
 • ایجاد  WCF Data Service
 • فراخوانی HTTP Web Service با گردش کار
 • ایجاد گردش کار برای فراخوانی Call WCF Data Service (نسخه ی نمایشی)
 • نتیجه