در قسمت 2 این دوره با نحوه ایجاد نامه mail-merge، راه های جدید نحوه فرمت داده گزارش، فیلترهای جدید گزارش، تکنیک های گروه بندی، فرآیند تولید گزارش با Crystal Reports و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • مقدمه
 • پیش نیاز ها
 • مباحث دوره
 • Mail Merge Letter Report
 • استفاده از Box Object برای هایلایت کردن مناطق داده گزارش
 • تکنیک های Record Selection
 • تکنیک های Report Grouping
 • تکرار Group Header در هر صفحه
 • در صورت InRepeatedHeader از افزودن ” (Cont’d)” استفاده کنید
 • افزودن صفحه جدید بعد از گروه بندی
 • فرآیند گزارش گیری با Crystal Reports’
 • Apply Top N Grouping
 • درج مجموع فیلدهای در حال اجرا برای جایگزینی گزارش های اشتباه بزرگ
 • خلاصه