پیشنهاد فرادرس

آموزش Crystal Reports - مبانی طراحی گزارشات - قسمت 2

دسته بندی ها: کریستال ریپورت ، آموزش های WintellectNOW ، ابزار های گزارش گیری

در قسمت 2 این دوره با نحوه ایجاد نامه mail-merge، راه های جدید نحوه فرمت داده گزارش، فیلترهای جدید گزارش، تکنیک های گروه بندی، فرآیند تولید گزارش با Crystal Reports و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • مقدمه
 • پیش نیاز ها
 • مباحث دوره
 • Mail Merge Letter Report
 • استفاده از Box Object برای هایلایت کردن مناطق داده گزارش
 • تکنیک های Record Selection
 • تکنیک های Report Grouping
 • تکرار Group Header در هر صفحه
 • در صورت InRepeatedHeader از افزودن " (Cont'd)" استفاده کنید
 • افزودن صفحه جدید بعد از گروه بندی
 • فرآیند گزارش گیری با Crystal Reports'
 • Apply Top N Grouping
 • درج مجموع فیلدهای در حال اجرا برای جایگزینی گزارش های اشتباه بزرگ
 • خلاصه
به این نوشته امتیاز دهید 1 2 3 4 5 بدون امتیاز
Crystal Reports: Reports Design Fundamentals, Part 2 Publisher:WintellectNOW Author:Joyce Weldon Duration:01:20:13

Part 2 in this series on Crystal Reports fundamentals delves further into report generation while expanding on some of the concepts introduced in the previous video. In addition to learning how to create a mail-merge letter, you'll learn about new ways of formatting report data, additional report filtering and grouping techniques, the multi-pass process that Crystal Reports goes through when generating a report, and much more.
00:00:00 - Introduction
00:00:27 - Course Objectives
00:02:54 - What You Will Need
00:03:34 - Mail Merge Letter Report (Demo)
00:14:52 - Use a Box Object to Highlight Areas of Report Data (Demo)
00:18:25 - More Record Selection Techniques (Demo)
00:33:20 - More Report Grouping Techniques (Demo)
00:44:00 - Repeat a Group Header on Every Page (Demo)
00:46:31 - If InRepeatedHeader Add " (Cont'd)" (Demo)
00:52:22 - Add a New Page After a Group (Demo)
00:58:35 - Discuss Crystal Reports' Multi-Pass Reporting Process (Demo)
01:02:25 - Apply Top N Grouping (Demo)
01:08:43 - Insert Running Totals Fields to Replace Incorrect Report Grand Totals (Demo)
01:18:13 - Summary

پیشنهاد فرادرس