تقریبا هر کسب و کاری نیاز به قابلیت گزارش گیری در یک یا چند منابع پایگاه داده مانند Microsoft SQL Server، اوراکل، Sybase، DB2 و حتی برنامه های پایگاه داده PC مانند Access، dBase و FoxPro دارد. این ویذئو توسعه دهندگان را با مبانی استفاده از Crystal Reports آشنا می کند. همچنین در این دوره با نحوه ایجاد گزارش جدید را با اتصال به پایگاه داده و انتخاب یک جدول یا جداول متعدد و ایجاد لینک های جدول مناسب، استفاده از Formula Workshop / Formula Editor برای ایجاد فیلدهای فرمول داده های محاسبه شده در گزارش را نمایش می دهند و نحوه گروه بندی، مرتب کردن، خلاصه کردن و فیلتر کردن داده گزارش آشنا می شوید.

سرفصل:

 • مقدمه
 • اهداف دوره
 • رابط کاربری Crystal Reports
 • ایجاد Blank Report – اتصال به منبع داده – انتخاب جدول
 • ایجاد فرمول و Text Box
 • اهداف و مرور گزارش
 • ایجاد گزارش خالی – انتخاب چندین جدول – لینک کردن جدول
 • وارد کردن Report Groups
 • بهبود نمایش داده های گروه بندی شده
 • خلاصه داده گزارش با گروه ها و Report Grand Total
 • افزودن تاریخ گزارش، تصویر لوگو، شماره صفحات و Record Selection
 • خلاصه