پیشنهاد فرادرس

آموزش استایل های CSS3 برای فرم ها

دسته بندی ها: آموزش CSS ، آموزش طراحی وب

فرم ها یکی از مهمترین شیوه هایی هستند که ما با کاربران خود ارتباط برقرار می کنیم و داده ها را جمع آوری می کنیم. در این ماژول، تکنیک های مورد استفاده برای قالب سازی را بررسی می کنیم و رویکرد دستی به استفاده از سبک ها و انتخابگرهای CSS3 را برای افزایش ظاهر، قابلیت استفاده، قابلیت دسترسی و واکنش گرایی فرم ها را بررسی می کنیم.

سرفصل:

  • مفاهیم طراحی فرم
  • استایل های فرم
  • استایل عناصر فرم
  • افزودن استایل های تعاملی و واکنش گرا
CSS3 Styles for Forms Publisher:WintellectNOW Author:Margaret Meier de Cox Duration:00:55:10

Forms…love 'em or find 'em boring, but don’t ignore 'em. They are one of the most important ways we interact with our users and collect data. In this module, we explore the techniques used to style forms and present a hands-on approach to using CSS3 styles and selectors to enhance the appearance, usability, accessibility, and responsiveness of forms.
00:00:00 - Form Design Concepts
00:13:37 - Basic Form Styles (Demo)
00:29:55 - Styling Form Elements (Demo)
00:43:53 - Adding Interactive and Responsive Styles (Demo)

پیشنهاد فرادرس

captcha