پیشنهاد فرادرس

آموزش Transitions و Transforms در CSS3

دسته بندی ها: آموزش CSS ، آموزش طراحی وب ، آموزش های WintellectNOW

در این دوره با نحوه استفاده از Transitions و Transforms دوبعدی و 3D transforms آشنا می شوید. Transforms به شما اجازه می دهد تا عناصر را در یک صفحه دستکاری کنید: چرخش، skew، ترجمه و مقیاس. Transitions به شما اجازه می دهد حرکت جنبش و انیمیشن های صاف در وب سایت خود را ایجاد کنید.

سرفصل:

  • CSS3 2D Transforms
  • گالری تصاویر 1 Transforms
  • گالری تصاویر 2 Transforms
  • CSS3 Transitions
  • Property Transitions
  • گالری تصاویر 1 Transitions
  • گالری تصاویر 2 Transitions
  • 3D Transforms
  •  3D Transforms - مثال ها
CSS3 Transitions and Transforms Publisher:WintellectNOW Author:Margaret Meier de Cox Duration:00:49:30

This third video in a series from Margaret Meier de Cox shows you the ins and outs of using 2D transforms and transitions and includes an introduction to 3D transforms (covered in more detail later). Transforms allow you to manipulate elements on a page: rotate, skew, translate and scale. Transitions allow you to create fluid movement and smooth animations on your website.
00:00:00 - CSS3 2D Transforms
00:05:55 - Transforms – Photo Gallery 1 (Demo)
00:20:39 - Transforms – Photo Gallery 2 (Demo)
00:29:02 - CSS3 Transitions
00:33:44 - Transitions – Property Transitions (Demo)
00:40:24 - Transitions – Photo Gallery 1 (Demo)
00:42:32 - Transitions – Photo Gallery 2 (Demo)
00:44:52 - 3D Transforms
00:47:50 - 3D Transforms - Examples

پیشنهاد فرادرس

captcha