امروزه فونت های وب متن باز قابل دسترس تر از پیش می باشند و فونت های سفارشی، در حالی که ظریف هستند، می تواند وب سایت و یا برنامه شما را از حالت معمولی به حالت فوق العاده تغییر دهند. این درس فونت های وب را معرفی می کند و نحوه دانلود و نصب آنها و همچنین نحوه ترکیب آنها با طرح های شما را توضیح می دهد. علاوه بر این، استفاده از ستون برای ایجاد صفحات چند ستونی را آموزش می دهد که به طور خودکار محتوا را براساس فضای موجود بازتاب می دهد.

سرفصل:

  • تایپوگرافیCSS3
  • دانلود فونت ها
  • اعلامیه font-face@
  • استفاده از فونت های وب در یک وب سایت (نسخه ی نمایشی)
  • طرح بندی چند ستونه
  • ایجاد طرح بندی چند ستونه (نسخه ی نمایشی)