پیشنهاد فرادرس

آموزش تایپوگرافی CSS3، فونت و طرح بندی چند ستونه

دسته بندی ها: آموزش CSS ، آموزش طراحی وب ، آموزش های WintellectNOW

امروزه فونت های وب متن باز قابل دسترس تر از پیش می باشند و فونت های سفارشی، در حالی که ظریف هستند، می تواند وب سایت و یا برنامه شما را از حالت معمولی به حالت فوق العاده تغییر دهند. این درس فونت های وب را معرفی می کند و نحوه دانلود و نصب آنها و همچنین نحوه ترکیب آنها با طرح های شما را توضیح می دهد. علاوه بر این، استفاده از ستون برای ایجاد صفحات چند ستونی را آموزش می دهد که به طور خودکار محتوا را براساس فضای موجود بازتاب می دهد.

سرفصل:

  • تایپوگرافیCSS3
  • دانلود فونت ها
  • اعلامیه font-face@
  • استفاده از فونت های وب در یک وب سایت (نسخه ی نمایشی)
  • طرح بندی چند ستونه
  • ایجاد طرح بندی چند ستونه (نسخه ی نمایشی)
به این نوشته امتیاز دهید 1 2 3 4 5 بدون امتیاز
CSS3 Typography, Fonts, and Multi-Column Layout Publisher:WintellectNOW Author:Margaret Meier de Cox Duration:00:48:39

Today, there are more open-source web fonts available than ever before and custom fonts, while subtle, can visually transform your website or app from ordinary to extraordinary. This lesson introduces web fonts and describes how to download and install them, as well as how to incorporate them into your designs. In addition, it explores the use of the columns property to create multi-column page sections which automatically reflow content based on space available.
00:00:00 - CSS3 Typography - @font-face
00:07:58 - Downloading Fonts (Demo)
00:18:35 - Full @font-face Declaration
00:23:18 - Using Web Fonts in a Website (Demo)
00:34:58 - Multi-Column Layouts – the columns property
00:38:16 - Creating a Multi-Column Layout (Demo)

پیشنهاد فرادرس