مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آشنایی با Custom Editor Templates

دسته بندی ها: آموزش های WintellectNOW ، آموزش بوت استرپ (Bootstrap)

همانند Custom Display Template، شما می توانید Custom Editor Template را ایجاد کنید تا شیوه ای را که داده برای یک type از کاربر جمع آوری می شود را تغییر دهید. در این دوره با نحوه استفاده از Bootstrap DateTimePicker برای جمع آوری اطلاعات تاریخ و زمان جهت تمام انواع داده تاریخی استفاده شده در اپلیکیشن بهره ببرید.

سرفصل:

  • مقدمه
  • استفاده از ویژگی ها برای سفارشی کردن عناصر فرم (نسخه ی نمایشی)
  • استفاده از کنترل DatePicker Bootstrap در فرم (نسخه ی نمایشی)
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Custom Editor Templates Publisher:WintellectNOW Author:Bob Tabor Duration:00:14:18

Similar to the Custom Display Template, you can create a Custom Editor Template to modify the way the data for a given type is collected from the user. This video demonstrates how to utilize the Bootstrap DateTimePicker to collect date and time information for all the date data types used in the application.
00:00:00 - Introduction
00:00:42 - Using Attributes to Customize Form Elements (Demo)
00:04:25 - Using the Bootstrap DatePicker Control in a Form (Demo)

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس