همانطور که رایانه های شخصی 30 سال پیش جهان را دگرگون ساختند، علم داده نیز از این قضیه مستثنا نیست. هر توسعه دهنده نرم افزار در این سیاره می داند که درک هوش مصنوعی، یادگیری ماشینی و سایر فن آوری ها همانند درک الگوریتم ها و ساختارهای داده مهم است.

سرفصل:

 • مقدمه: داده یک نوع سوخت جدید است
 • نقش آمار در علم داده
 • مباحث دوره
 • Lingo علم داده
 • یادگیری ماشینی
 • تقلید یادگیری انسانی
 • گربه ها و سگ ها
 • خراب شدن داده ها
 • برچسب ها
 • بررسی داده ها از طریق نمودارها
 • خطرات Overfitting
 • محدوده تصمیم گیری
 • نتیجه