تبلیغات

آشنایی با انواع داده (Data Types) در SQL Server

دسته بندی ها: آموزش SQL Server ، پایگاه داده ، آموزش های WintellectNOW

بخش مهمی از یادگیری هر پایگاه داده درک انواع داده ای است که پشتیبانی می کند. در این دوره با انواع داده ای که Microsoft SQL Server ذخیره می کند آشنا می شوید. در این دوره با Type اصلی که متن، تاریخ، اعداد را ذخیره می کنند و همچنین به صورت مختصر با Type خاص از قبیل XML، هندسه، جغرافیایی و سلسله مراتبی، و نیز توابع تبدیل مانند CAST و CONVERT آشنا خواهید شد.

سرفصل:

  • مقدمه و مباحث دوره
  • کاراکتر و String Data Types
  • انواع داده عددی
  • انواع داده موقتی
  • انواع داده بزرگ
  • انواع داده خاص
  • تبدیل داده در SQL Server
  • تبدیل نوع داده
  • خلاصه
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Data Types Publisher:WintellectNOW Author:Mark Dunn Duration:00:35:59

An important part of learning any database is understanding the data types it supports. In this lesson, we cover what Microsoft SQL Server has to offer when it comes to storing different types of data. We cover major types that store text, dates, numbers and also look briefly at specialty types such as XML, geometric, geographic and heirarchical types, as well as conversion functions like CAST and CONVERT.
00:00:00 - Introduction and Agenda
00:03:08 - Character and String Data Types
00:07:57 - Numeric Data Types
00:12:59 - Temporal Data Types
00:15:11 - Large Data Types
00:17:28 - Specialty Data Types
00:19:19 - Data Conversion in SQL Server
00:29:50 - Data Type Conversion (Demo)
00:34:25 - Summary

پیشنهاد فرادرس