در این دوره با بررسی قدرت قالب داده ها در کنترل های محتوا و کنترل آیتم ها و هنر تعریف درخت های بصری که ابعاد بصری را به داده ها می دهند آشنا می شوید.  یک قالب داده به ViewModel تبدیل می شود و اجازه می دهد تا XAML یک بخش مهمی در معماری نرم افزار MVVM محبوب (Model-View-ViewModel) ایجاد کند.

سرفصل:

  • معرفی
  • قالب های محتوا و داده
  • مجموعه ها و قالب های داده
  • قالب پنل آیتم
  • نوتیفیکیشن های تغییر مالکیت
  • مبدل های مقدار
  • نمایش مدل ها
  • Data Bindings دور راهه
  • نمودار میله ای قالب داده