پیشنهاد فرادرس

آموزش امنیت پایگاه داده

دسته بندی ها: آموزش های WintellectNOW ، پایگاه داده

در کار با پیکربندی توسعه دهنده محلی SQL Server، شما معمولا نگرانی در مورد حساب های کاربری و دسترسی ایمن ندارید. در این دوره با آپشن هایی برای ایمن سازی دسترسی کاربر به آبجکت های پایگاه داده از لاگین ها به مجوز ها به نقش ها و طرح ها آشنا می شوید.

سرفصل:

  • مقدمه و مباحث دوره
  • امنیت پایگاه داده SQL Server
  • لاگین ها
  • مجوزها
  • نقش ها
  • خودکار سازی پیکربندی از یک جدول با مکان نما (نسخه ی نمایشی)
  • طرح (نسخه ی نمایشی)
  • استفاده از SQL Management Studio برای مدیریت امنیت (نسخه ی نمایشی)
  • خلاصه
Database Security Publisher:WintellectNOW Author:Mark Dunn Duration:01:02:06

Working with a local developer configuration of SQL Server, you usually don't worry too much about multiple user accounts and securing access. Developing within a least-privilege environment will make deployment much easier, but most developers tend to work with administrator rights. In this demo-packed session, you'll learn about options for securing user access to database objects from logins to permissions to roles and schemas.
00:00:00 - Introduction and Agenda
00:03:23 - Overview of SQL Server Database Security
00:16:29 - Logins (Demo)
00:28:41 - Permissions (Demo)
00:34:03 - Roles (Demo)
00:49:42 - Automating Configuration from a Table with a Cursor (Demo)
00:52:45 - Schemas (Demo)
00:54:03 - Using SQL Management Studio to Manage Security (Demo)
00:59:41 - Summary

پیشنهاد فرادرس

captcha