debugger همیشه آخرین گزینه شماست. کد باید به شما بگوید که مشکلی وجود دارد، به طوری که یک مشکل در عرض ده دقیقه حل شود. اگر شما می توانید از خطا در کنترل نسخه ها در وهله اول جلوگیری کنید، بسیار بهتر است. در این دوره با assertion که بهترین ابزار اشکال زدایی است آشنا می شوید.

سرفصل:

 • مقدمه
 • Assertion
 • Default Assertion Output
 • معرفی Assertion
 • Assertion نادرست و نحوه رفع آن
 •  Extensible Assertion Output
 • افزودن و حذف TraceListeners در پیکربندی کد
 • نحوه کارکرد SUPERASSERT.NET بدون ازبین رفتن امنیت
 • دمو (Assembly Binding Log Viewer (FUSLOGVW.EXE
 • مقدمه و استفاده از SUPERASSERT.NET
 • IIS Apps و Assertions
 • اهداف برای تست واحد
 • نتیجه