Docker محبوب ترین پلتفرم کانتینری در جهان است و با ترکیب با ASP.NET Core تبدیل به یک پلتفرم عالی شده است. در این دوره با تعریف container، دلایل استفاده از آن، نحوه اجرای اپلیکیشن های  ASP.NET Core در در یک یا تعداد بیشتری از container های Docker و نحوه اشکالزدایی آنها با Visual Studio 2017 آشنا شوید.

سرفصل:

 • مقدمه
 • ماشین های مجازی در مقابل container
 • Docker در ویندوز
 • اجرای Container
 • فرمان های Docker
 • استقرار Azure
 • Container شدن اپلیکیشن های موجود
 • Default ASP.NET Core Dockerfile
 • اشکالزدایی با ویژوال استودیو 2017 (نسخه ی نمایشی)
 • افزودن  API Project و اشکال زدایی در سراسر چندین Container
 • خلاصه فرمان های مورد استفاده
 • منابع