آیا می خواهید برای استفاده از فریمورک Entity در یک برنامه تجاری در دنیای واقعی برنامه ریزی کنید؟ به جای اتصال به پایگاه داده به طور مستقیم از یک اپلیکیشن کلاینت، که در آن DbContext مسئول ردیابی تغییرات در entities است، شما نیاز به قرار دادن کد دسترسی به داده های خود در یک لایه سرویس middle-tier جاییکه entities از DbContext منفصل می شود. علاوه بر این، شما باید بین بنیاد ارتباطات ویندوز و ASP.NET Web API یکی را انتخاب کنید. و شما با تعدادی از موانع فنی دیگر مواجه خواهید شد، از قبیل سفارشی کردن قالب های تولید کد،مدیریت منابع cyclical بین entities، انجام عملیات ناهمزمان و انتخاب فرمت wire برای بهینه سازی عملکرد. در این دوره با نحوه استفاده از Entity Framework در اپلیکیشن های N-Tier آشنا می شوید.

سرفصل:

 • مقدمه و اهداف
 • چرا N-Tier؟
 • پلتفرم های N-Tier – مقایسه WCF و ASP.NET Web API
 • فریمورک های N-Tier – مقایسه OData و Trackable Entities
 • بخش 1 – معرفی ASP.NET Web API
 • سلام ASP.NET Web API
 • افزودن  Help Page Test Client
 • معرفی HttpClient
 • IHttpActionResult Abstraction
 • سرویس های غیرهمزمان
 • معرفی ASP.NET Web API
 • بخش 2 – استفاده از Entity Framework با Web API
 • جداسازی Entities از EF Code
 • غیر فعال کردن تولید پروکسی
 • مدیریت Cyclical References
 • Binary Wire Format: Protocol Buffers
 • POCO Entities
 • Get: عملیات بازیابی
 • Post: عملیات را وارد کنید
 • Put: به روز رسانی عملیات
 • Delete: حذف عملیات
 • استفاده از Entity Framework با Web API (نسخه ی نمایشی)
 • نتیجه