در این دوره نحوه استفاده از (Event Tracing for Windows (ETW برای درک دلیل این که چرا یک thread اجرا نمی شود. همچنین با رویدادهای ETW سفارشی برای حاشیه نویسی ردیابی ها و تجزیه و تحلیل آنها آسان تر و همچنین نحوه سفارشی کردن WPRUI برای حفظ اندازه ردیابی آشنا می شوید.

سرفصل:

 • مقدمه
 • تحلیل Lightning Hang
 • توضیحات راه اندازی تجزیه و تحلیل
 • راه اندازی فایل I / O و ردیابی صفحه کلید (نسخه ی نمایشی)
 • ایجاد  Custom ETW Providers
 • خلاصه Custom ETW Providers
 • Deep Dive Hang Analysis: رویدادهای Generic
 • Deep Dive Hang Analysis: ستون های CPU Usage
 • Deep Dive Hang Analysis: CPU Usage (Precise) Readying Thread
 • Deep Dive Hang Analysis: File I/O
 • منابع اضافی و خلاصه