پیشنهاد فرادرس

آموزش رویدادهای سفارشی ETW و آنالیز Idle-Thread 

دسته بندی ها: آموزش طراحی وب ، آموزش های WintellectNOW

در این دوره نحوه استفاده از (Event Tracing for Windows (ETW برای درک دلیل این که چرا یک thread اجرا نمی شود. همچنین با رویدادهای ETW سفارشی برای حاشیه نویسی ردیابی ها و تجزیه و تحلیل آنها آسان تر و همچنین نحوه سفارشی کردن WPRUI برای حفظ اندازه ردیابی آشنا می شوید.

سرفصل:

 • مقدمه
 • تحلیل Lightning Hang
 • توضیحات راه اندازی تجزیه و تحلیل
 • راه اندازی فایل I / O و ردیابی صفحه کلید (نسخه ی نمایشی)
 • ایجاد  Custom ETW Providers
 • خلاصه Custom ETW Providers
 • Deep Dive Hang Analysis: رویدادهای Generic
 • Deep Dive Hang Analysis: ستون های CPU Usage
 • Deep Dive Hang Analysis: CPU Usage (Precise) Readying Thread
 • Deep Dive Hang Analysis: File I/O
 • منابع اضافی و خلاصه
به این نوشته امتیاز دهید 1 2 3 4 5 بدون امتیاز
ETW Custom Events and Idle-Thread Analysis Publisher:WintellectNOW Author:Bruce Dawson Duration:00:49:19

Learn how to use Event Tracing for Windows (ETW) to find out why a thread is not running – to find what it is waiting on, and who wakes it up. While you’re at it, learn how to use custom ETW events to annotate traces and make them easier to analyze, as well as how to customize WPRUI to keep trace sizes manageable.
00:00:00 - Introduction
00:01:37 - Lightning Hang Analysis (Demo)
00:05:58 - Hang Analysis Summary
00:06:57 - Hang Analysis Setup Description
00:09:36 - File I/O and Keyboard Tracing Setup (Demo)
00:14:01 - Creating Custom ETW Providers
00:21:57 - Custom ETW Providers in Action (Demo)
00:27:39 - Custom ETW Providers Recap
00:29:53 - Deep Dive Hang Analysis: Generic Events
00:33:52 - Deep Dive Hang Analysis: CPU Usage (Precise) Columns
00:38:12 - Deep Dive Hang Analysis: CPU Usage (Precise) Readying Thread
00:43:29 - Deep Dive Hang Analysis: File I/O
00:46:24 - Extra Resources and Summary

پیشنهاد فرادرس