پیشنهاد فرادرس

آموزش مبانی توسعه نرم افزار شی گرا

دسته بندی ها: برنامه نویسی شی گرا (OOP) ، آموزش های WintellectNOW

درک برنامه نویسی شی گرا (OOP) یک مهارت اساسی برای توسعه دهندگان نرم افزار است. اصول OOP را بیاموزید و دانش خود را برای استفاده از زبان های برنامه نویسی مدرن مانند #C++ ، C و جاوا تجهیز کنید.

سرفصل:

 • مقدمه
 • مباحث دوره
 • معرفی OOP
 • تعریف زبان های OOP
 • کلاس ها و آبجکت ها
 • تعریف کلاس
 • استفاده از کلاس
 • ایجاد کلاس (دمو)
 • خواص
 • متدها
 • Overloading
 • Scope
 • ساخت و تخریب شی
 • وراثت
 • Abstractions
 • Inheritance ،Aggregation و Composition
 • مجموعه ها
 • رابط ها
 • SOLID
Fundamentals of Object-Oriented Software Development Publisher:WintellectNOW Author:Rachel Appel Duration:00:43:38

Understanding object-oriented programming (OOP) is a fundamental skill required of software developers. Learn the tenets of OOP and equip yourself with the knowledge needed to leverage modern programming languages such as C#, C++, and Java.
00:00:00 - Introduction
00:00:47 - Agenda
00:01:07 - Intro to OOP
00:03:56 - Defining OOP Languages
00:07:02 - Classes and Objects
00:09:28 - Defining a Class
00:10:48 - Using a Class
00:12:06 - Create and Instantiate a Class (Demo)
00:13:26 - Properties
00:18:07 - Properties (Demo)
00:19:10 - Methods
00:20:32 - Methods (Demo)
00:22:26 - Overloading
00:23:28 - Scope
00:25:03 - Object Construction and Destruction
00:26:36 - Inheritance
00:29:20 - Abstractions
00:31:21 - Inheritance, Aggregation, and Composition
00:33:28 - Collections
00:34:13 - Collections (Demo)
00:35:50 - Interfaces
00:37:26 - Inheritance (Demo)
00:39:59 - SOLID

پیشنهاد فرادرس

captcha