در این دوره با ایجاد یک پروژه، نحوه ایجاد راحت قابلیت ها در ظرف چند ثانیه با استفاده از ویژگی های scaffolding ویژوال استودیو برای ایجاد CRUD style Controllers، متدهای ActionResult و Views مبتنی بر مدل آشنا می شوید.

سرفصل:

  • مقدمه
  • ایجاد پروژه MVC
  • افزودن پایگاه داده به پروژه
  • افزودن Entity Data Model
  • Scaffolding the Controller and Views
  • اجرای اپلیکیشن بعد از Scaffolding