BreezeJS یک کتابخانه جاوا اسکریپت front-end است (ORM برای کلاینت) که می تواند توسعه دهندگان را قادر سازد تا اپلیکیشن های SPA حاوی اطلاعات غنی را ایجاد کنند. در این دوره با نحوه استفاده از AngularJS، BreezeJS، BootStrap، Web API 2 و Entity Framework 6 برای نشان دادن قدرت BreezeJS در اپلیکیشن های جاوااسکریپت غنی-کلاینت آشنا می شوید.

سرفصل:

 • مقدمه
 • مباحث دوره
 • BreezeJS چیست؟
 • چه زمانی باید از  BreezeJS استفاده کرد؟
 • مرور ویژگی ها
 • مفاهیم مهم
 • کوئری غنی سمت کلاینت
 • فیلتر کردن
 • فیلتر کردن (دمو)
 • مرتب سازی
 • مرتب سازی (دمو)
 • صفحه بندی
 • صفحه بندی (دمو)
 • ایجاد پروژه
 • Eager Loading
 • ایجاد پروژه و Eager Loading
 • تغییر ردیابی
 • تغییر ردیابی (دمو)
 • اعتبار سنجی
 • اعتبار سنجی (دمو)
 • ادغام با فریمورک های محبوب
 • نتیجه