در این دوره با نحوه نصب و ایجاد محیط توسعه برای پایتون و مبانی سینتکس این زبان برنامه نویسی آشنا می شوید.

سرفصل:

 • مقدمه
 • مرور پایتون
 • Python
 • نصب Python
 • حالت تعاملی پایتون
 • استفاده از حالت تعاملی
 • کدنویسی و اشکال زدایی
 • کدنویسی و اشکال زدایی با PyCharm
 • کدنویسی و اشکال زدایی با Visual Studio Code
 • کدنویسی و اشکال زدایی با Visual Studio
 • نتیجه