در این دوره با نحوه مدیریت ظرفیت کار فرا داده با SQL، مبانی SQL، استفاده از PostgreSQL و راه اندازی ابزارهای کلاینت و پایگاه داده آشنا می شوید.

سرفصل:

 • مقدمه
 • معرفی SQL
 • توسعه ابزارها
 • راه اندازی PostgreSQL
 • بازیابی داده
 • استفاده از SELECT
 • وارد کردن داده
 • استفاده از INSERT
 • به روزرسانی داده
 • استفاده از UPDATE
 • حذف داده
 • استفاده از DELETE
 • نتیجه