در این دوره اصول TypeScript را یاد بگیرید، نحوه ایجاد و اجرا محیط TypeScript  و نحوه استفاده از  Strong Typing در کد TypeScript را فرا بگیرید.

سرفصل:

 • مقدمه
 • معرفی TypeScript
 • استفاده از TypeScript
 • پیکربندی TypeScript
 • پیکربندی TypeScript (دمو)
 • ادغام TypeScript و NPM
 • پیکربندی اسکریپت های NPM
 • شروع کار با  Strong Typing
 • متغیرهای  Strong Typing
 • استفاده از فایل های Type Declaration
 • نصب و استفاده از Type Declarations (دمو)
 • اشکال زدایی TypeScript
 • اشکال زدایی با Visual Studio Code
 • نتیجه