مدیریت چرخه عمر نرم افزار ((Visual Studio (Application Lifecycle Management (ALM ابزارهای توسعه نرم افزاری را ارائه می دهد تا ارزش مداوم را از الزامات به تولید تحویل دهد. این مجموعه کاملا یکپارچه و بسیار انعطاف پذیر است که به شما در کاهش موانع و کاهش زمان چرخه کمک می کند. در این دوره با Visual Studio ALM و Team Foundation Server (TFS) 2013 و نحوه کار با آنها آشنا می شوید.

سرفصل:

 • مقدمه
 • مدیریت چرخه عمر نرم افزار
 • پلن
 • توسعه و تست
 • انتشار
 • نظارت و یادگیری
 • همکاری
 • ALM با استفاده از Visual Studio 2013
 • معماری TFS
 • Visual Studio ALM 2013
 • On Premises یا Visual Studio Online
 • شروع کار با On Premises
 • Visual Studio Online
 • جمع بندی