پیشنهاد فرادرس

آموزش یادگیری ماشینی در Azure 

دسته بندی ها: آموزش های WintellectNOW ، آموزش Azure ، هوش مصنوعی ، یادگیری ماشینی (Machine Learning)

یادگیری ماشینی در Azure یک سرویس مبتنی بر ابر برای ساخت مدل های یادگیری ماشین است که از یک رابط کاربر و ماژول های کشیدن و رها کردن که گردش کاری مدل را تشکیل می دهند استفاده می کند. با استفاده از Azure Machine Learning، شما می توانید تجزیه و تحلیل پیش بینی پیشرفته را از مجموعه داده های بزرگ یا کوچک با استفاده از مجموعه ای از الگوریتم های یادگیری تحت نظارت، یا شما می توانید الگوریتم های خود را در R و Python انجام دهید.

سرفصل:

 • مقدمه
 • یادگیری ماشینی در Azure
 • فرآیند یادگیری ماشینی
 • الگوریتم های یادگیری ماشینی در Azure
 • ساخت راه حل  End-to-End
 • ایجاد مدل یدگیری ماشینی
 • بارگذاری داده
 • تمیز کردن داده
 • انتخاب الگوریتم و آموزش مدل
 • ارزیابی مدل (نسخه ی نمایشی)
 • استقرار به عنوان یک سرویس وب (نسخه ی نمایشی)
 • مقایسه دو الگوریتم (نسخه ی نمایشی)
 • خلاصه

 

Hands-On with Azure Machine Learning Publisher:WintellectNOW Author:Jeff Prosise Duration:00:51:34

Azure Machine Learning is a cloud-based service for building machine-learning models using a drag-and-drop user interface and modules that comprise the model's workflow. With Azure Machine Learning, you can perform sophisticated predictive analytics from data sets large or small using an assortment of included supervised learning algorithms, or you can code algorithms of your own in R and Python. Azure Machine Learning is machine learning for the masses. And in the era of big data, there's no time like the present to get started.
00:00:00 - Introduction
00:02:26 - Overview of Azure Machine Learning
00:07:53 - The Machine Learning Process
00:10:37 - Azure Machine Learning Algorithms
00:14:26 - Building an End-to-End Solution
00:16:24 - Creating a Machine-Learning Model (Demo)
00:18:01 - Loading Data (Demo)
00:20:00 - Cleaning the Data (Demo)
00:29:21 - Selecting an Algorithm and Training the Model (Demo)
00:33:11 - Scoring the Model (Demo)
00:35:20 - Evaluating the Model (Demo)
00:37:16 - Deploying as a Web Service (Demo)
00:43:44 - Comparing Two Algorithms (Demo)
00:48:51 - Summary

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 167.0MB WintellectNOW Hands-On with Azure Machine Learning_git.ir.mp4
captcha