Azure Stream Analytics یک سرویس کاملا مبتنی بر ابر است که برای تجزیه و تحلیل جریانهای دائمی در حال تغییر داده ها در زمان واقعی است. درواقع بخشی از خانواده Microsoft Azure از سرویس های داده است و قادر به دربرداشتن میلیون ها رویداد در هر ثانیه از کامپیوترها، سنسورها، دستگاه های IoT و دیگر منابع است و در حالی که به شما امکان تجزیه و تحلیل داده های ناشی از آن دستگاه ها را برای ناهنجاری ها و سایر اطلاعات مورد علاقه را می دهد.

سرفصل:

 • مقدمه
 • اینترنت اشیا
 • مبانی Azure Stream Analytics
 • دریافت Free Azure Trial Subscription
 • ایجاد Event Hub
 • ایجاد Shared Access Signature Token
 • انتقال رویدادها به Event Hub
 • ایجاد Stream Analytics Job
 • افزودن کوئری ها و تست با Sample Data
 • آنالیز Live Data Stream
 • نتیجه