پیشنهاد فرادرس

آموزش HTML5 Canvas API

دسته بندی ها: آموزش Canvas ، آموزش HTML ، آموزش طراحی وب ، آموزش های WintellectNOW

canvas API یکی از مهم ترین و شاخص ترین ویژگی های HTML5 است. با استفاده از آن، توسعه دهندگان می توانند با استفاده از یک pixel-addressable API در پنجره مرورگر طراحی کنند که انواع سناریوهای جالب مانند ایجاد نمودارها و گراف ها را در سمت کلاینت و انجام ویرایش تصاویر در سطح پیکسل را فراهم می کند. در این دوره با canvas API آشنا شوید.

سرفصل:

 • مقدمه
 • عنصر Canvas
 • CanvasRenderingContext2D
 • مستطیل ها
 • ترسیم با مستطیل ها
 • متن
 • سایه ها
 • ایجاد متن و سایه
 • مسیرها
 • ترسیم با مسیرها
 • تصاویر
 • ترسیم با تصاویر
 • دستکاری پیکسل
 • انیمیشن
 • requestAnimationFrame
 • انیمیشن Canvas
 • Transforms
 • پاک کرن Canvas
 • نتیجه

 

HTML5 Canvas API Publisher:WintellectNOW Author:Jeff Prosise Duration:01:03:00

The canvas API is one of HTML5’s most important and identifiable new features. With it, developers can draw into the browser window using a pixel-addressable API, which enables all sorts of interesting scenarios such as drawing charts and graphs on the client side and performing pixel-level editing of images. This session takes a deep dive into the canvas API and provides numerous examples of its uses and capabilities.
00:00:00 - Introduction
00:01:19 - The Canvas Element
00:03:16 - CanvasRenderingContext2D
00:06:35 - Rectangles
00:11:04 - Drawing with Rectangles (Demo)
00:14:38 - Text
00:17:55 - Shadows
00:19:48 - Drawing Text and Shadows (Demo)
00:20:56 - Paths
00:24:10 - Drawing with Paths (Demo)
00:26:02 - Images
00:28:45 - Drawing with Images (Demo)
00:31:00 - Pixel Manipulation
00:34:56 - Pixel Manipulation in Action (Demo)
00:41:23 - Animation
00:43:23 - requestAnimationFrame
00:45:47 - Canvas Animation (Demo)
00:53:26 - Transforms
00:58:48 - Transforms in Action (Demo)
01:00:22 - Clearing a Canvas
01:01:37 - Conclusion

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 238.0MB WintellectNOW HTML5 Canvas API_git.ir.mp4 WintellectNOW HTML5 Canvas API_git.ir.zip
captcha