canvas API یکی از مهم ترین و شاخص ترین ویژگی های HTML5 است. با استفاده از آن، توسعه دهندگان می توانند با استفاده از یک pixel-addressable API در پنجره مرورگر طراحی کنند که انواع سناریوهای جالب مانند ایجاد نمودارها و گراف ها را در سمت کلاینت و انجام ویرایش تصاویر در سطح پیکسل را فراهم می کند. در این دوره با canvas API آشنا شوید.

سرفصل:

 • مقدمه
 • عنصر Canvas
 • CanvasRenderingContext2D
 • مستطیل ها
 • ترسیم با مستطیل ها
 • متن
 • سایه ها
 • ایجاد متن و سایه
 • مسیرها
 • ترسیم با مسیرها
 • تصاویر
 • ترسیم با تصاویر
 • دستکاری پیکسل
 • انیمیشن
 • requestAnimationFrame
 • انیمیشن Canvas
 • Transforms
 • پاک کرن Canvas
 • نتیجه