پیشنهاد فرادرس

آموزش HTML5 File APIs

دسته بندی ها: آموزش های WintellectNOW ، آموزش طراحی وب ، آموزش HTML

HTML5 شامل سه API فایل است: API فایل، FileWriter API و FileSystem API. در این دوره با این سه API، نحوه نوشتن اپلیکیشن های HTML5  که به سیستم فایل محلی  و همچنین سیستم های فایل مجازی دسترسی دارند آشنا شوید.

سرفصل:

  • مقدمه
  •  File API
  • خواندن فایل ها با FileReader
  • FileWriter API
  • FileSystem API
  • دسترسی به FileSystem
  • نوشتن یک فایل
  •  FileSystem و FileWriter
  • نتیجه
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
HTML5 File APIs Publisher:WintellectNOW Author:Jeff Prosise Duration:00:38:43

HTML5 includes three file APIs: the File API, the FileWriter API, and the FileSystem API. The first is widely supported by browser vendors, while the latter two are recent additions to the HTML5 family for which browser support is still developing. Learn all about these APIs and, more importantly, how to write HTML5 apps that access the local file system as well as virtual file systems.
00:00:00 - Introduction
00:01:38 - The File API
00:07:50 - Reading Files with FileReader
00:15:18 - FileReader in Action (Demo)
00:18:48 - The FileWriter API
00:21:48 - The FileSystem API
00:24:28 - Accessing the FileSystem
00:28:12 - Writing to a File
00:32:06 - FileSystem and FileWriter in Action (Demo)
00:37:50 - Conclusion

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 139.0MB WintellectNOW HTML5 File APIs_git.ir.mp4 WintellectNOW HTML5 File APIs_git.ir.zip