پیشنهاد فرادرس

آموزش پیاده سازی احراز هویت چندسکویی مایکروسافت در Xamarin Forms

دسته بندی ها: آموزش برنامه نویسی IOS ، آموزش برنامه نویسی اندروید (Android) ، برنامه نویسی ویندوز فون ، آموزش زامارین ، آموزش های WintellectNOW ، برنامه نویسی موبایل

Microsoft Graph یک راه حل یک مرحله ای برای احراز هویت در مقابل سرویس های مایکروسافت با استفاده از حساب های مایکروسافت فراهم می کند. در این دوره با نحوه استفاده از آن در اپلیکیشن های Xamarin Forms برای پیاده سازی احراز هویت چندسکویی آشنا خواهید شد.

سرفصل:

  • مقدمه
  • Xamarin Forms
  • مباحث دوره
  • چالش های چندسکویی
  • مفاهیم Microsoft Graph
  • پیاده سازی احراز هویت چندسکویی با Xamarin Forms و Microsoft Graph
  • خلاصه
Implementing Cross-Platform Microsoft Authentication in Xamarin Forms Publisher:WintellectNOW Author:Scott Peterson Duration:00:30:19

Microsoft Graph provides a one-stop solution to authenticating against Microsoft services using Microsoft accounts. Learn how to use it in Xamarin Forms apps to implement cross-platform authentication.
00:00:00 - Introduction
00:00:36 - Xamarin Forms
00:01:04 - Agenda
00:01:41 - Cross-Platform Challenges
00:02:31 - Microsoft Graph Concepts
00:04:17 - Implementing Cross-Platform Authentication with Xamarin Forms and Microsoft Graph (Demo)
00:29:53 - Summary

پیشنهاد فرادرس

captcha