در این دوره با نحوه ایجاد نسخه های مختلف فایل منبع  که مختص زبان ها و فرهنگ های خاص می باشند آنا می شوید. همچنین تفاوت بین App_GlobalResource و App_LocalResource را توضیح می دهد و نشان می دهد که چگونه از یک فایل منبع محلی استفاده کنید.

سرفصل:

  • مقدمه
  • تنظیمات زبان در مرورگرها
  • تشخیص تنظیمات زبان در یک کنترل کننده
  • ایجاد فایل های منابع مختص زبان ها
  • فعال سازی محلی سازی در Web.config
  • نمایش رشته های محلی در یک نمای
  • App_GlobalResources در مقایسه با App_LocalResources
  • خلاصه