آخرین چیزی که بیشتر توسعه دهندگان می خواهند با آن برخورد کنند مسائل قانونی است. اما در شرایط فعلی، جداسازی توسعه نرم افزار از مالکیت و حقوق مالکیت غیرممکن است. برای مثال، آیا می توانم یک گرافیک از وب سایت را استفاده کنم؟ copyrights، علائم تجاری و حق امتیاز چیست و در هنگام نوشتن نرم افزار چه باید کرد؟

سرفصل:

 • مقدمه
 • سلب مسئولیت
 • درباره نویسنده
 • درباره اهداف دوره و دوره
 • مالکیت معنوی چیست؟
 • حقوق مالکیت معنوی چیست؟
 • سوالاتی از قانون و واقعیت
 • کپی رایت چیست؟
 • اصالت و رفع اشکال
 • منابع قانون
 • ایجاد و ثبت نام
 • اطلاعیه ها
 • مدت زمان
 • مشتقات آثار
 • استفاده منصفانه
 • دامنه عمومی
 • موتورهای جستجو
 • جبران خسارت
 • برای استخدام کار می کند
 • مجوز
 • مرور