پیشنهاد فرادرس

آموزش تکنولوژی ها: آشنایی با IP و Copyrights

دسته بندی ها: آموزش های WintellectNOW

آخرین چیزی که بیشتر توسعه دهندگان می خواهند با آن برخورد کنند مسائل قانونی است. اما در شرایط فعلی، جداسازی توسعه نرم افزار از مالکیت و حقوق مالکیت غیرممکن است. برای مثال، آیا می توانم یک گرافیک از وب سایت را استفاده کنم؟ copyrights، علائم تجاری و حق امتیاز چیست و در هنگام نوشتن نرم افزار چه باید کرد؟

سرفصل:

 • مقدمه
 • سلب مسئولیت
 • درباره نویسنده
 • درباره اهداف دوره و دوره
 • مالکیت معنوی چیست؟
 • حقوق مالکیت معنوی چیست؟
 • سوالاتی از قانون و واقعیت
 • کپی رایت چیست؟
 • اصالت و رفع اشکال
 • منابع قانون
 • ایجاد و ثبت نام
 • اطلاعیه ها
 • مدت زمان
 • مشتقات آثار
 • استفاده منصفانه
 • دامنه عمومی
 • موتورهای جستجو
 • جبران خسارت
 • برای استخدام کار می کند
 • مجوز
 • مرور
Intellectual Property for Technologists: Introduction to IP and Copyrights Publisher:WintellectNOW Author:John Petersen Duration:00:54:34

The last thing most developers want to deal with is legal issues. But in today's legal climate, it’s impossible to separate software development from intellectual property and intellectual property rights. For example, can I use a graphic from a Web site? What are copyrights, trademarks, and patents, and what should I know about them when writing software? John Petersen, who is both a programmer and a lawyer, lays the groundwork for addressing these questions and more in the first in a multipart series on intellectual property for technologists.
00:00:00 - Introduction
00:01:16 - Disclaimer
00:02:50 - About the Author
00:03:39 - About the Course and Course Goals
00:06:40 - What is Intellectual Property?
00:08:31 - What is Intellectual Property Law?
00:10:04 - Questions of Law vs. Fact
00:12:31 - What is Copyright?
00:14:16 - Originality and Fixation
00:16:47 - Sources of Law
00:21:02 - Creation and Registration
00:23:28 - Notices
00:25:01 - Duration
00:29:46 - Derivative Works
00:32:51 - Fair Use
00:39:46 - Public Domain
00:44:27 - Search Engines
00:44:59 - Remedies for Infringement
00:47:07 - Works for Hire
00:50:07 - Licensing
00:51:40 - Review

پیشنهاد فرادرس

captcha