تا زمانی که ASP.NET Web API ظهور نکرده بود، راه ایده آل برای ایجاد سرویس های وب در NET.، استفاده از بنیاد ارتباطی ویندوز (Windows Communication Foundation) بود. درحالیکه WCF پشتیبانی از سرویس های RESTful را با POX و JSON افزود، توانست این فریمورکی را که در SOAP ساخته شده و پیکربندی آن سخت و دشوار بود را ساده تر کند. به همین دلیل، مایکروسافت ASP.NET Web API را بر اساس مدل محبوب (MVC (Model-View-Controller که با ASP.NET پیاده سازی می شود را معرفی کرد.

در این دوره با جزئیات ASP.NET Web API بیشتر آشنا می شوید. همچنین نحوه ی طراحی  Web API را با استفاده از مفاهیمی مانند  تست پذیری و تزریق وابستگی، نحوه اجرای اقدامات کنترل کننده استاندارد، کنوانسیون های نامگذاری شده توسط وب API برای ردیابی درخواست های ورودی به فعالیت های خاص، نحوه طراحی اقداماتی که I / O ناهمزمان را انجام می دهند تا سرویس های Web API خود را مقیاس پذیر تر سازد فرا خواهید گرفت.

سرفصل:

 • مقدمه و اهداف
 • چرا از WCF استفاده نکنیم؟
 • Web API چیست؟
 • اهداف طراحی ASP.NET Web API
 • خط لوله Web API: میزبانی، پیام رسانی و کنترلرها
 • شروع کار
 • استفاده از IHttpActionResult برای تست پذیری
 • شروع کار با Web API
 • مسیریابی مبتنی بر کنوانسیون
 • مسیریابی مبتنی بر مشخصه
 • مسیریابی Web API
 • سرویس های Web API غیرهمزمان
 • ساخت سرویس های غیرهمزمان
 • نتیجه