زامارین در توسعه موبایل نقش مهمی دارد چرا که به شما اجازه می دهد اپلیکیشن های تلفن همراه چندسکویی را با استفاده از ابزار و زبان هایی که قبلا با آنها آشنا هستید، ایجاد کنید. در این دوره با  Xamarin.iOS و Xamarin guru Mark، توسعه iOS بدون Objective-C آشنا شوید.

سرفصل:

 • مقدمه
 • توسعه موبایل
 • اپلیکیشن های موبایل
 • کاربرد اپلیکیشن های موبایل
 • iOS چیست؟
 • معماری iOS
 • ابزارهای توسعه
 • Xamarin.iOS چیست؟
 • Mobile Players
 • مزایای Xamarin
 • انواع اپلیکیشن ها
 • معماری Xamarin
 • الزامات سیستم
 • نصب Xamarin
 • آنچه یاد گرفتید
 • قیمت گذاری Xamarin
 • Xamarin Studio
 • ایجاد یک برنامه ساده iOS (نسخه ی نمایشی)
 • اضافه کردن منطق ماشین حساب (نسخه ی نمایشی)
 • ویژوال استودیو
 • ویژوال استودیو (نسخه ی نمایشی)
 • ویرایش info.plist
 • آیکن ها و تصاویر
 • پشتیبانی جهانی برنامه
 • ویرایش info.plist (نسخه ی نمایشی)
 • خلاصه