در این دوره با صفر تا صد سیستم عامل Linux آشنا می شوید.

سرفصل:

 • مقدمه
 • هدف و بررسی دوره
 • لینوکس چیست؟
 • تاریخچه لینوکس
 • کاربرد لینوکس
 • Linux “Distros”
 • مدیریت بسته
 • انتخاب Distro
 • کلیک بر روی Tires
 • ایجاد Bootable Media و Linux VMs
 • لینوکس و خط فرمان
 • کاربران و گروه ها
 • ورود به لینوکس و مدیریت کاربر
 • UNIX (Linux) File System
 •  File Permissions
 • فرمان ها برای مدیریت سیستم فایل
 • مدیریت سیستم فایل
 • خلاصه