در این دوره با نقش سرور سرویس های دامنه Microsoft Active Directory، نحوه کارکرد و ساختار Active Directory آشنا می شوید. همچنین دامنه ها، درختان، جنگل ها و کنترلر های دامنه، ابزارهای مدیریتی Active Directory، آبجکت های LDAP، طرح Active Directory را فرا می گیرید.

سرفصل:

  • مقدمه
  • مباحث دوره
  • Active Directory چیست؟
  • دامنه ها، درختان، جنگل ها
  • کنترلر های دامنه
  • سرویس های دامنه Microsoft Active Directory
  • طرح و  آبجکت های LDAP
  • کشف طرح