در این دوره با نحوه ایمن سازی اجرای ویندوز 7 و ویندوز 8، نحوه محافظت از رایانه های شخصی دربرابر بدافزارها، و نقش هایی که تایید و احراز هویت در محافظت از رایانه ها دربرابر دسترسی غیر مجاز آشنا می شوید.

سرفصل:

  • مقدمه
  • معرفی دوره
  • مباحث دوره
  • Secure Computing چیست؟
  • گام هایی برای ایمن سازی ویندوز
  • بدافزار چیست؟
  • استقرار ضد بدافزار
  • مبانی تایید و احراز هویت
  • درک دفاع
  • گواهینامه های امنیت